Kirjoittajat

Castrén Anna-Maija-4026 (1)-pieniAnna-Maija Castrén (dosentti, VTT) työskentelee Itä-Suomen yliopistossa sosiologian professorina. Castrén on tutkinut esimerkiksi sukulaissuhteita eron jälkeen ja sukunimestä päättämistä avioitumisen yhteydessä. Parhaillaan Castrénilla on käynnissä kaksi tutkimushanketta, joista toinen käsittelee nuoria heteropareja ja perheuran alkuvaiheita, toinen avioliiton ulkopuolella syntyneitten lasten perhesuhteita. Avioliittoperheen tuolla puolen -hanke käynnistyi kesällä 2015 Koneen Säätiön rahoituksella ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin perheoikeudellisten asioiden yksikön kanssa.

Sähköposti: anna-maija.castren[at]uef.fi

 

anusyksy2-pieni

Anu Kinnunen on tohtorikoulutettava Tampereen yliopiston terveystieteiden tohtoriohjelmassa. Hänen sosiaali- ja terveyspolitiikan alaan kuuluva väitöstutkimuksensa käsittelee parisuhteettomien hyvinvoinnin vajeita ja onnellisuuden edellytyksiä. Kinnunen on koulutukseltaan myös diplomi-insinööri.

Sähköposti: kinnunen.anu.k@student.uta.fi

 

 

Pariisi-97-pieniKaisa Kivipuro (VTM, HuK) on tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston sosiologian oppiaineesta. Väitöskirjan aiheena Kivipurolla on tahaton kohduttomuus ja siihen liittyvä lapsettomuus. Tutkimuksessa tarkastellaan, millai­sena ilmiönä kohduttomuus näyttäytyy lääketieteen käytännöissä, lain­säädän­­töprosessissa ja koh­dut­to­man arkielämän kokemuksissa.

Sähköposti: kaisa.kivipuro[at]helsinki.fi
Twitter: @KaisaKivipuro
Kotisivu ja julkaisut täällä


Aino Luotonen 
on sosiologi (VTM) ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hän tutkii sosiologian alan väitöskirjassaan perhe- ja läheissuhteita sidoksina, jotka kiinnittyvät niin verisukulaisuuteen, yksilöllisiin valintoihin kuin kuulumisen tunteisiinkin. Luotosen kiinnostuksen kohteena ovat  erityisesti suomalaisten pariskuntien antamat määritelmät omasta perheestään ja läheisverkoston muodostuminen arjen käytännöissä. Tutkimusta rahoittaa Koneen Säätiö.

Sähköposti: aino.luotonen[at]helsinki.fi
Julkaisut
Helsingin yliopiston verkkosivuilla

 

AnneCV (1) 2Anne Mattila (YTM) on tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hän tutkii sitä, kuinka pienten lasten äidit tekevät valintoja lapsen kotihoidon ja työn välillä. Tutkimus perustuu av(i)oliitossa elävien äitien haastatteluihin. Erityisen kiinnostunut Mattila on siitä, miten pariskuntien ajan- ja rahankäyttö sekä vallalla olevat perhettä ja työtä koskevat käsitykset vaikuttavat äitien tekemiin valintoihin. Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Perhetutkimuksen tutkijakoulu, Alli Paasikiven säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Sähköposti: anne.mattila[at]helsinki.fi
Julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivulla

 

ellaElla Sihvonen on sosiologi (VTM) ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa sosiaalitieteiden laitoksella. Sihvonen tutkii perhepolitiikkaa ja erityisesti vanhemmuuden tukemista. Sihvonen tarkastelee väitöskirjassaan vanhemmuutta tukevia projekteja ja sitä, miten vanhemmuus 2000-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa ymmärretään, millaisia ongelmia siinä nähdään ja millaista kompetenssia sen koetaan vaativan. Väitöstukimusta ovat rahoittaneet Perhetutkimuksen tutkijakoulu, Suomalainen Konkordia-liitto ja Alli Paasikiven säätiö.

Sähköposti: ella.sihvonen[at]helsinki.fi
Julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivuilla

 

vaula_blogi-pieniVaula Tuomaala on sosiaalipsykologi (VTM), nuorempi tutkija Itä-Suomen yliopistossa ja tämän blogin päätoimittaja. Hän tutkii sosiologian alan väitöskirjassaan äitiyttä, perheellistymistä ja lasten perhekokoonpanoja avioliittoperheen ulkopuolella. Väitöstutkimus käynnistyi Avioliittoperheen tuolla puolen -hankkeessa, jota rahoittaa Koneen Säätiö.

Sähköposti: vaula.tuomaala[at]uef.fi
Twitter: @vtuomaala

 

elinaturj-pieni

Elina Turjanmaa on sosiaalipsykologi (VTM) ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Turjanmaan väitöskirjatutkimus käsittelee sukupolvisuhteita maahanmuuttajaperheissä Suomeen muuttaneiden nuorten näkökulmasta.

Sähköposti: elina.turjanmaa[at]helsinki.fi
Julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivuilla