Tekijät

vaula_blogi-pieniBlogin päätoimittaja Vaula Tuomaala on sosiaalipsykologi (VTM) ja nuorempi tutkija Itä-Suomen yliopistossa. Hän tutkii sosiologian alan väitöskirjassaan äitiyttä, perheellistymistä ja lasten perhekokoonpanoja avioliittoperheen ulkopuolella. Väitöstutkimus käynnistyi Avioliittoperheen tuolla puolen -hankkeessa (2015–2018), jota rahoittaa Koneen Säätiö.

Sähköposti: vaula.tuomaala[at]uef.fi
Julkaisut academia.edu -palvelussa
Twitter: @vtuomaala

 

Pariisi-97-pieniBlogin toimituspäällikkö Kaisa Kivipuro (VTM, HuK) on tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston sosiologian oppiaineesta. Väitöskirjan aiheena Kivipurolla on tahaton kohduttomuus ja siihen liittyvä lapsettomuus. Tutkimuksessa tarkastellaan, millai­sena ilmiönä kohduttomuus näyttäytyy lääketieteen käytännöissä, lain­säädän­­töprosessissa ja koh­dut­to­man arkielämän kokemuksissa.

Sähköposti: kaisa.kivipuro[at]helsinki.fi
Kotisivu ja julkaisut täällä
Twitter: @KaisaKivipuro

 

Castrén Anna-Maija-4026 (1)-pieni

Anna-Maija Castrén (dosentti, VTT) työskentelee Itä-Suomen yliopistossa sosiologian professorina. Castrén on tutkinut esimerkiksi sukulaissuhteita eron jälkeen ja sukunimestä päättämistä avioitumisen yhteydessä. Parhaillaan Castrénilla on käynnissä kaksi tutkimushanketta, joista toinen käsittelee nuoria heteropareja ja perheuran alkuvaiheita, toinen avioliiton ulkopuolella syntyneitten lasten perhesuhteita. Avioliittoperheen tuolla puolen -hanke käynnistyi kesällä 2015 Koneen Säätiön rahoituksella ja se toteutetaan yhteistyössä Helsingin kaupungin perheoikeudellisten asioiden yksikön kanssa.

Sähköposti: anna-maija.castren[at]uef.fi

 

anusyksy2-pieni

Anu Kinnunen on tohtorikoulutettava Tampereen yliopiston terveystieteiden tohtoriohjelmassa. Hänen sosiaali- ja terveyspolitiikan alaan kuuluva väitöstutkimuksensa käsittelee parisuhteettomien hyvinvoinnin vajeita ja onnellisuuden edellytyksiä. Kinnunen on koulutukseltaan myös diplomi-insinööri.

Sähköposti: kinnunen.anu.k@student.uta.fi

 


Aino Luotonen 
on sosiologi (VTM) ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hän tutkii sosiologian alan väitöskirjassaan perhe- ja läheissuhteita sidoksina, jotka kiinnittyvät niin verisukulaisuuteen, yksilöllisiin valintoihin kuin kuulumisen tunteisiinkin. Luotosen kiinnostuksen kohteena ovat  erityisesti suomalaisten pariskuntien antamat määritelmät omasta perheestään ja läheisverkoston muodostuminen arjen käytännöissä. Tutkimusta rahoittaa Koneen Säätiö.

Sähköposti: aino.luotonen[at]helsinki.fi
Julkaisut
Helsingin yliopiston verkkosivuilla

 

AnneCV (1) 2Anne Mattila (YTM) on tohtorikoulutettava Helsingin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksella. Hän tutkii sitä, kuinka pienten lasten äidit tekevät valintoja lapsen kotihoidon ja työn välillä. Tutkimus perustuu av(i)oliitossa elävien äitien haastatteluihin. Erityisen kiinnostunut Mattila on siitä, miten pariskuntien ajan- ja rahankäyttö sekä vallalla olevat perhettä ja työtä koskevat käsitykset vaikuttavat äitien tekemiin valintoihin. Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Perhetutkimuksen tutkijakoulu, Alli Paasikiven säätiö ja Jenny ja Antti Wihurin rahasto.

Sähköposti: anne.mattila[at]helsinki.fi
Julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivulla

 

ellaElla Sihvonen (VTM) on jatko-opiskelija Helsingin yliopistossa sosiaalitieteiden laitoksella. Sihvonen viimeistelee perhepolitiikkaan liittyvää väitöskirjaansa, jossa hän on tarkastellut erityisesti vanhemmuuden tukemista. Tällä hetkellä Sihvonen työskentelee Kelan tutkimusryhmässä. Väitöstutkimusta ovat rahoittaneet Perhetutkimuksen tutkijakoulu, Suomalainen Konkordia-liitto, Alli Paasikiven säätiö ja Helsingin yliopisto.

Sähköposti: ella.sihvonen[at]helsinki.fi
Julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivuilla

 

Kitti Suoranta (VTM) on sosiologi ja Itä-Suomen yliopiston jatko-opiskelija. Hänen väitöstutkimuksensa käsittelee 55–64-vuotiaiden yksin asuvien homo- ja heteromiesten sosiaalisia verkostoja.

Sähköposti: kitti.suoranta[at]gmail.com
Twitter: @KittiSuoranta

 

 

 

elinaturj-pieni

Elina Turjanmaa on sosiaalipsykologi (VTM) ja tohtorikoulutettava Helsingin yliopistossa. Turjanmaan väitöskirjatutkimus käsittelee sukupolvisuhteita maahanmuuttajaperheissä Suomeen muuttaneiden nuorten näkökulmasta.

Sähköposti: elina.turjanmaa[at]helsinki.fi
Julkaisut Helsingin yliopiston verkkosivuilla